Rubrik

Underrubrik


Styrelsen 2018

Styrelsen sammanträder sex gånger per år
____________________________________________________________________

Ordförande
Thomas Lund

Mobil: 070-810 05 06
thomas@hasting.se

Vice ordförande

Bertil Palm

Tfn: 0410-187 05

farbrorbp41@hotmail.com

Sekreterare/Kassör/
Webmaster
Gunilla Thydell
Mobil: 070-588 42 92
gunilla.thydell@gmail.com
Ledamot
Bengt Widell
Mobil: 070-853 59 94
bengtgoran.widell@telia.com

Ledamot

Åke Åkesson

Mobil: 0760-15 30 84

akesson.ake@telia.com


Suppleant
Peter Olofsson
Mobil: 070-829 40 13

Revisor

Åke Persson

Tfn: 040-49 32 56

ake.i.persson@outlook.com

Revisor
Tom Persson
Mobil: 070-334 48 46
tom.persson@ownit.nu
Revisorssuppleant
Kjell Ehrenstråhle
Mobil: 070-261 98 72
kjell.ehrenstrahle@telia.com

Valberedningens ordförande

Lennart Göransson

Mobil: 070-698 64 53

lennart_gunilla.goransson@telia.com

Ledamot Valberedningen

VAKANT
Klubbmästare
Juris Ernheimer
Mobil: 070-324 19 43
juris.ernheimer@gmail.com
Har du några frågor att ställa till styrelsen, går det bra på formuläret här nedan:

Tack för att du kontaktade oss! Vi återkommer till dig så snart som möjligt.
Ett fel har uppstått.
Klicka här för att försöka igen.