Rubrik

Klicka här för att redigera underrubrik


Styrelsen 2018

Styrelsen sammanträder sex gånger per år
____________________________________________________________________

Ordförande
Thomas Lund

Mobil: 070-810 05 06
[email protected]

Vice ordförande

Bertil Palm

Tfn: 0410-187 05

[email protected]

Sekreterare/Kassör/
Webmaster
Gunilla Thydell
Mobil: 070-588 42 92
[email protected]
Ledamot
Bengt Widell
Mobil: 073-075 28 30
[email protected]

Ledamot

Åke Åkesson

Mobil: 072-248 65 88

[email protected]


Suppleant
Peter Olofsson
Mobil: 070-829 40 13

Revisor

Åke Persson

Tfn: 040-49 32 56

[email protected]

Revisor
Tom Persson
Mobil: 070-334 48 46
[email protected]
Revisorssuppleant
Alf Arvidsson
Mobil: 0730-62 63 45
[email protected]

Valberedningens ordförande

Lennart Göransson

Mobil: 070-698 64 53

[email protected]

Ledamot Valberedningen

VAKANT
Klubbmästare
Juris Ernheimer
Mobil: 070-324 19 43
[email protected]
Har du några frågor att ställa till styrelsen, går det bra på formuläret här nedan:

Tack för att du kontaktade oss! Vi återkommer till dig så snart som möjligt.
Ett fel har uppstått.
Klicka här för att försöka igen.