Rubrik

Klicka här för att redigera underrubrik


Medlemsmöten 2019

_____________________________________________

Årsmöte 12 februari - Tobias Thunberg föreläser om "Kinesiskt köpande/övertag av hamnar i världen"


Många medlemmar var det som hade samlats denna tisdagskväll och deltagandet var rekordstort - 34 st!  Efter mötets öppnande valdes Åke Persson till mötesordförande. Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2018 godkändes och lades till handlingarna. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för det gångna året. Omval av Bertil Palm och Bengt Widell som ledamöter på 2 år. Omval av revisorerna Åke Persson och Tom Persson. Till ny revisorssuppleant valdes Alf Arvidsson. För vidare information om resterande valda personer samt hur styrelsen konstituerade sig, se under Styrelsen


Efter årsmötesförhandlingarna bjöd föreningen på landgång, vilket var mycket uppskattat bland våra medlemmar! Därefter föreläste vår allra yngsta medlem, Tobias Thunberg, som hade valt vissa delar av sitt examensarbete hos Chalmers och som handlade om Kinas nya stora infrastrukturprojekt OBOR - One Belt One Road. Detta handlar om att binda ihop Kina med Europa via handelsleder genom Centralasien. Leden till havs sträcker sig från Kinas östkust till Medelhavet via Malackasundet, Pakistan, Afrikas östkust och Röda havet. Men det handlar inte enbart om fartyg utan även om tåg- och flygtransporter. Man kallar det även för nya Sidenvägen. Tobias, som själv bott en tid i Kina, har haft tillfälle att sätta sig in i detta gigantiska projekt. Han berättade även om hur kineserna tagit över vissa delar av hamnen i Pireus och vad detta innebär. Många var tankarna och undringarna som vi åhörare slogs av och endast framtiden får utvisa hur det hela kommer att utvecklas. För dig som vill veta mer om detta enorma infrastrukturprojekt, rekommenderas att gå in på nätet och läsa mer om det.


Stort tack Tobias för att du upplyste oss om detta  nya som pågår just nu ute i den stora vida världen!

Månadsmöte 15 januari - Bertil Palm visade diabilder från sin stora samling


Första månadsmötet på nya året då även styrelsen var på plats i god tid före insläppet samt passade på att hålla sitt ordinarie styrelsemöte. Därefter anlände många av våra medlemmar åter för att vara med i gemenskapen. Några som aldrig tidigare hade besökt oss hälsade vi välkomna och hoppas att de fick en trevlig kväll och gärna vill komma åter.


Efter kaffet visade Bertil Palm diabilder över många olika fartyg från sin enormt stora samling. Han berättade också om historien kring vart och ett av dem alla, vilket var mycket intressant och spännande. Några av våra medlemmar kände även igen sig då de hade varit ute och seglat med vissa av fartygen eller hade andra minnen och upplevelser av dem.


Tack Bertil, det är alltid lika givande att få en inblick samt kunskap om alla dessa fartyg som seglar eller har seglat på de stora haven!


Nästa gång är det årsmöte. Glöm inte att förhandsanmäla dig i god tid!