Rubrik

Klicka här för att redigera underrubrik

Medlemsmöten 2018

_____________________________________________

Månadsmöte 11 september - Johan Ullenby visar bilder och berättar om "Lifbåt 416"

Första mötet efter sommaruppehållet. Många hade nog tyvärr fått förhinder denna kväll, för vi var bara en liten skara som samlades. Vi som var här var i alla fall glada åt att få träffas igen och icke minst fick vi lyssnat till en intressant föreläsning med bilder av Johan Ullenby, den tidigare sjöofficeren som  numera är chef för CMP:s logistikverksamhet här i Malmö.

Johan visade ett bildspel och berättade om Lifbåt 416, som har en mycket intressant och anrik historia bakom sig. Icke minst kring alla de äventyr den har varit ute på. År 1879 etablerades en livräddningsstation i Skanör som hjälpte till att rädda många skeppsbrutna kring Falsterbonäset. Man tillförde en livbåt som var byggd i England, förmodligen före 1865 och som hade skänkts av drottning Victoria till Sveriges kung Carl XV ca 1872. Den hamnade först  på Flottans varv i Karlskrona, men efter många turer fram och tillbaka hamnade den så småningom i Skanör. Sista utryckningen med lifbåt 416 var 1939 då en tysk förpostbåt hade grundstött öster om Trelleborg. Senare överlämnades den till Falsterbo Museum. Efter ett antal år, närmare bestämt 1992, tog sig några eldsjälar an livbåten och renoverade den till sjövärdighet samt bildade en förening och ett roddarelag. Under de drygt 25 år som nu har gått, har livbåten varit ute på äventyr både i Danmark och Sverige. Förra året deltog man i en 19 mil lång resa på Göta kanal för att samla in pengar till Världens barn. På Youtube kan man finna små filmsnuttar från en del av de olika aktiviteterna. Sök på "Lifbåt 416"!

Läs gärna mer om föreningen och denna spännande och intressanta livbåt på följande länk  https://www.roddarelaget.se/

Ett stort tack till Johan för att du kom till oss denna regniga septemberkväll och upplyste oss om den fantastiska Lifbåt 416!

Månadsmöte 15 maj - Åke Persson visar bilder från olika fyrskepp samt visning av filmen

 "Fyrskeppet N:o 2 B"


Sista månadsmötet för vårterminen hade lockat ett drygt 20-tal av våra medlemmar denna soliga och sköna majkväll. Vi hälsade även hjärtligt välkommen till Tomas Johannesson med hustru Gudrun, som hade kommit hit den långa vägen från Viken för att besöka oss. Tomas är som bekant redaktör för medlemstidningen "Båtologen" samt även kassör i vår huvudförening Klubb Maritim - Svensk Sjöfartshistorisk Förening. 


Åke inledde med att berätta lite om huvudföreningens årsmöte som nyligen ägt rum i Stockholm. Därefter visade han bilder från olika fyrskepp och lite kring deras tjänstgöringar samt vidare öden. Då Åke själv har ett förflutet som ung pojke från dåvarande fyrskeppet  Malmö Redd, numera Almagrundet, så visade han filmen som handlar om just detta fyrfartyg, som det kallades för från början. Åke har även bidragit med många fina bilder samt en länk till hans lilla skrift "Från fyrvaktare till auktoriserad revisor". Se vidare under Kajutan på denna hemsida!


Tack till Åke för intressant bildvisning och för att du delade med dig av dina kunskaper samt gav oss möjlighet att få se den fina filmen!


Tack även till alla våra engagerade medlemmar som deltagit i månadsmötena under vårterminen - ni förgyller våra kvällar med er trivsamma närvaro, alla era frågor samt icke minst era egna kunskaper! Ni önskas en skön sommar och vi ser fram emot att ses igen då höstterminen börjar den 11 september!

Månadsmöte 10 april - Gunnar Carlberg föreläste om

 "Tema om sjötermer och andra nautiska benämningar"


Trots hård blåst och dåligt väder, så hade många av våra medlemmar ändå hittat hit denna kväll! Vår mångkunnige och tidigare föreläsare Gunnar Carlberg ställde upp och berättade lite om alla de klurigheter som finns vad gäller olika sjötermer.


Terminologin bland de olika sjötermerna är egentligen en märklig sammansättning och helt och hållet godtyckliga i sjömansspråket. Uttrycken kan variera i det oändliga, från den ene sjömannen till den andre, och vad som är rätt eller fel finns det inga gränser för, då variationerna är så pass många. Tyvärr måste man konstatera, att i vår moderna tid med mycket ny it-teknik och många engelska termer, så håller de gamla sjötermerna på att långsamt dö ut. Gunnar nämnde en hel del olika termer, bl a ordet matros, som betyder matlagninskamrat! Kölsvin, som är inlånat från tyskan/holländskan och har förändrats till vad det blivit av idag och betyder en förstärkning av fartygsbotten och där ordet svin egentligen står för syll. Ja, det fanns mycket mer intressant som vi blev informerade om och stundtals kunde förundras över. 


Stort tack till Gunnar för att du delade med dig av alla dina kunskaper inom så många olika områden! Vi hoppas att du kommer tillbaka till oss vid ett annat tillfälle?

Månadsmöte 13 mars - Lars Erik Johansson föreläste om "Den östskånska segelfartygsflottan"


Många entusiastiska och glada medlemmar kom till kvällens föreläsning. Stämningen var som vanligt trevlig och positiv. Vår medlem Lars Erik Johansson visade oss bilder och berättade på ett intressant och fängslande sätt om de östskånska segelfartygen. Det fanns många fiskelägen från Skillinge till Vitemölla. Vanligast var att man från början använde sig av s k vrakekor. I mitten av 1800-talet började fattiga fiskare på Österlenkusten segla i kustnära fraktfart. De fraktade bl a spannmål till Blekinge och ved tillbaka till Österlen.

Segelsjöfarten växte längs kusten och utvecklades till att omfatta både östersjöfart, nordsjöfart och ibland även vidare fart. Så småningom utvecklades affärsverksamheten till att även innefatta andra varor och några affärsmän köpte in allt större fartyg. Från att man år 1871 hade en flotta på 54 fartyg så hade denna utökats till 191 år 1899. Sedan gick antalet tillbaka, eftersom det blev allt populärare med ångfartyg. Redarna bodde som regel här vid kusten. En av de större var Lars Johan Björkegren och när han gick bort övertog hans unga hustru Sigrid verksamheten. Björkegrenska gården byggdes ut år 1848 och kompletterades med sädesmagasinet Hafreborg i fem våningar (där nu Österlens museum ligger). År 1916 upphörde rederiet då första världskriget satte  punkt för dess storhetstid.


Lars Erik visade också fina bilder på många olika segelskutor som hade varit med på den här tiden. Några få finns ännu kvar, bl a "Hoppet" och "Helene" där man kan hyra in sig på olika seglatser. 


Stort tack Lars Erik för din intressanta föreläsning och bildvisning! 

___Är du intresserad av att ut och segla med några av de gamla skutorna, kan du gå in på följande länkar

http://www.ts-helene-ystad.se/

http://www.jaktenhoppet.com/

Årsmöte 13 februari - Bildvisning av Bertil Palm


Till årsmötet hade tjugofyra medlemmar anmält sig. Åke Persson valdes till mötesordförande. Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2017 godkändes och lades till handlingarna. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för det gångna året. Thomas Lund omvaldes till styrelseordförande på 2 år. Omval av Gunilla Thydell samt nyval av Åke Åkesson på 2 år. Som styrelsesuppleant på 2 år nyvaldes Peter Olofsson. För vidare information om resterande valda personer samt hur styrelsen konstituerade sig, se under Styrelsen


Nils-Göran Jönsson som under många år dels varit mötesordförande och dels även klubbmästare har nödgats träda tillbaka från sina uppdrag pga svårartad synnedsättning. Nils-Göran har varit ett stort stöd för oss alla och har med stor entusiasm och vänlighet alltid tagit sig an sina uppgifter på allra bästa sätt. Han avtackades för förtjänstfull insats av vår ordförande Thomas Lund, se bilder ovan!


Därefter avnjöts en god smörgåsbakelse samt kaffe och kaka. Bertil Palm visade diabilder från sin stora samling och berättade om alla dessa fantastiska fartyg som vi fick glädjen att beskåda på filmduken denna kväll. 


Ett stort tack till Bertil för alla fina bilder och kunskaper som du alltid delar med dig!


För din information kan du läsa årsmötesprotokollet här:

Protokoll årsmöte KMM 2018-02-13


Månadsmöte 16 januari - Anders Rydberg föreläste om "Containersjöfartens utveckling"


Till årets första möte kom många glada och förväntansfulla medlemmar, vilket var mycket positivt och glädjande. Det blev mycket prat och alla såg ut att trivas väl. Två nya medlemmar besökte oss också denna kväll, en nygammal och en helt ny som faktiskt representerade den kvinnliga delen av våra medlemmar, av vilka vi är ganska få! Hjärtligt välkomna båda två!


Anders Rydberg kom åter och besökte oss hela vägen från Köpenhamn där han är bosatt. Han visade många intressanta bilder och berättade om containersjöfarten och hur den en gång startade för ca 50 år sedan och bara utvecklas mer och mer hela tiden. Fartygen blir allt större liksom kapaciteten. Man har ett speciellt mått på hur många containrar ett fartyg kan lasta och det uppges i TEU = Twenty-foot Equivalent Unit. Idag motsvaras en container av 2 teu. Några av de största rederierna är Maersk och OOCL, men det finns naturligtvis många fler. Just nu seglar det fartyg som rymmer 21.000-teu, men det finns planer på att bygga fartyg som rymmer 24.000-teu. Det var mycket intressant att lyssna till allt detta samt se bilder på allt större och större containerfartyg som seglar runt på världshaven.


Ett stort tack till Anders för att du kom till oss denna kväll och upplyste oss i detta ämne!

___


N.B. Är du ytterligare intresserad av containerfartyg och deras utveckling, gå då in på följande länk och läs mer om vad vår medlem Ingvar Bergman har skrivit på sin blogg i Sjöfartstidningen 

www.sjofartstidningen.se/bloggar/bergman