Rubrik

Klicka här för att redigera underrubrik

Klubb Maritims Mediatek

_____________________________________________

Tidigt i föreningens historia skapades ett enkelt bibliotek, där boksamlingen rymdes i två pappkartonger. Idag består biblioteket av ett stort antal hyllmeter med sjöfartslitteratur, filmer, tidskrifter och andra typer av sjöfartsrelaterad dokumentation. Därav benämningen Mediateket.


För att se över bibliotekets framtid och säkra dess fortlevnad har man under en tid gjort intensiva försök att finna fram till en så bra lösning som möjligt då en bättre och säkrare förvaring måste komma till stånd. Detta har i dagarna blivit ännu mer aktuellt då oförutsedda händelser har uppstått.


Vi rekommenderar att du fortsatt informerar dig på Klubb Maritims egen hemsida, som  kommer att uppdateras efter hand vad gäller mediateket och dess framtid - http://klubbmaritim.com/mediateket/