Rubrik

Klicka här för att redigera underrubrik

Medlemsmöten 2018

_____________________________________________

Årsmöte 13 februari - Bildvisning av Bertil Palm


Till årsmötet hade tjugofyra medlemmar anmält sig. Åke Persson valdes till mötesordförande. Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2017 godkändes och lades till handlingarna. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för det gångna året. Thomas Lund omvaldes till styrelseordförande på 2 år. Omval av Gunilla Thydell samt nyval av Åke Åkesson på 2 år. Som styrelsesuppleant på 2 år nyvaldes Peter Olofsson. För vidare information om resterande valda personer samt hur styrelsen konstituerade sig, se under Styrelsen


Nils-Göran Jönsson som under många år dels varit mötesordförande och dels även klubbmästare har nödgats träda tillbaka från sina uppdrag pga svårartad synnedsättning. Nils-Göran har varit ett stort stöd för oss alla och har med stor entusiasm och vänlighet alltid tagit sig an sina uppgifter på allra bästa sätt. Han avtackades för förtjänstfull insats av vår ordförande Thomas Lund, se bilder ovan!


Därefter avnjöts en god smörgåsbakelse samt kaffe och kaka. Bertil Palm visade diabilder från sin stora samling och berättade om alla dessa fantastiska fartyg som vi fick glädjen att beskåda på filmduken denna kväll. 


Ett stort tack till Bertil för alla fina bilder och kunskaper som du alltid delar med dig!


Månadsmöte 16 januari - Anders Rydberg föreläser om "Containersjöfartens utveckling"


Till årets första möte kom många glada och förväntansfulla medlemmar, vilket var mycket positivt och glädjande. Det blev mycket prat och alla såg ut att trivas väl. Två nya medlemmar besökte oss också denna kväll, en nygammal och en helt ny som faktiskt representerade den kvinnliga delen av våra medlemmar, av vilka vi är ganska få! Hjärtligt välkomna båda två!


Anders Rydberg kom åter och besökte oss hela vägen från Köpenhamn där han är bosatt. Han visade många intressanta bilder och berättade om containersjöfarten och hur den en gång startade för ca 50 år sedan och bara utvecklas mer och mer hela tiden. Fartygen blir allt större liksom kapaciteten. Man har ett speciellt mått på hur många containrar ett fartyg kan lasta och det uppges i TEU = Twenty-foot Equivalent Unit. Idag motsvaras en container av 2 teu. Några av de största rederierna är Maersk och OOCL, men det finns naturligtvis många fler. Just nu seglar det fartyg som rymmer 21.000-teu, men det finns planer på att bygga fartyg som rymmer 24.000-teu. Det var mycket intressant att lyssna till allt detta samt se bilder på allt större och större containerfartyg som seglar runt på världshaven.


Ett stort tack till Anders för att du kom till oss denna kväll och upplyste oss i detta ämne!

___


N.B. Är du ytterligare intresserad av containerfartyg och deras utveckling, gå då in på följande länk och läs mer om vad vår medlem Ingvar Bergman har skrivit på sin blogg i Sjöfartstidningen 

www.sjofartstidningen.se/bloggar/bergman