Rubrik

Klicka här för att redigera underrubrik


Medlemsmöten 2017
____________________________________________________________________
Månadsmöte 12 september - Alf Arvidsson berättade om färjorna mellan Limhamn-Dragör

Första mötet efter sommaruppehållet blev ännu ett trevligt och glatt möte med en del både nya och nygamla medlemmar som hade hittat hit. Några tillhörde även den lite yngre generationen och sänkte medelåldern betydligt i församlingen! Det ska även tilläggas, att vi nu har fått låna den högtalaranläggning som tillhör lokalen och det blev premiär denna kväll. Förhoppningsvis till stor glädje för de av våra medlemmar som hör lite dåligt!

Vår aktade medlem Alf Arvidsson, som har ett stort intresse för bl a färjor, men även andra fartyg, visade oss ett bildspel från alla de olika färjor som gått mellan Limhamn och Dragör. Alf har under årens lopp följt med i utvecklingen med sin egen kamera och det var mycket givande för oss som själv har upplevt denna "ljuva tid" att få vara med och återknyta alla dessa gamla minnen. Färjorna gick i ca 40 år och efter det att Öresundsbron blivit färdigbyggd så upphörde också färjetrafiken. Vi fick se många foton av färjorna som från början hette "Limhamn" och "Dragör". Sedan blev det "Drogden", "Saltholm", "Ofelia" och " Hamlet". Mot slutet blev det "Scania" och "Felix". Många passagerare, bilar, bussar och lastbilar har transporterats på den här färjerutten som tog 55 minuter. Det var på många sätt en fin epok, som man minns med stor glädje.

Vi tackar dig Alf för dina fina bilder och intressanta föreläsning från en svunnen och glädjefylld tid för många!


Månadsmöte 16 maj - Jan Horck berättade om Sjöbefälsskolans tidigare rektor Sölve Arvedson

Sista föreläsningen innan sommaruppehållet blev en trevlig och spirituell avslutning! Tack vare Jan Horck, som berättade om den mycket aktade och reformerande f d rektorn vid Sjöbefälsskolan i Malmö, Sölve Arvedson. Han utnämdes till rektor 1976, men hade sedan 1963 först arbetat som lärare här. Han var en högt utbildad man och satt med i många kommittéer, men han hade tidigt planer på en internationell utbildning inom sjöfart, då det fanns alltför många tankerolyckor där man saknade kunskaper i säkerhet och sjöfartsmiljö. Efter ett besök 1976 av IMO:s (International Maritime Organization) dåvarande generalsekreterare C P Srivastava, diskuterades att Arvedson skulle genomföra ett antal internationella kurser inom nämnda områden. Man beslöt även att Arvedson skulle genomföra ett internationellt symposium om utbildning av sjöfolk. Detta symposium blev mycket uppskattat och vid avslutningen frågade man delegaterna om ett IMO universitet skulle förläggas till Malmö? Efter ett enhälligt ja-svar, etablerades så småningom World Maritime University, WMU, där Arvedson blev dess rektor mellan 1983-1985. Malmö Sjöbefälsskola lades ner 1982. Jan berättade även om många andra episoder från Arvedsons verksamma period. Arvedson avled 2006 och blev 78 år gammal.

Ett stort tack till Jan för din intressanta och glädjefyllda föreläsning! Vi var många som lämnade lokalen och den här terminen med ett stort leende på läpparna!
Månadsmöte 11 april - "Fotosafari i Öresund 2016" - bildvisning av Tomas Johannesson

Ett tjugotal medlemmar hade samlats denna kväll för att få vara med på en fotosafari från Öresund. Tomas Johannesson, som vi alla känner som redaktör för "Båtologen" samt även som kassör i Klubb Maritim, hade tagit sig hit ner till Malmö för att visa fartygsbilder som han fotograferat från sin hemort uppe i Viken. Med sig hade han även Klubb Maritims ordförande Fredrik Johannesson, som passade på att göra ett besök hos oss. Tomas har även en liten motorbåt som han tar sig ut på Öresund med och härifrån kan han med sin kamera fånga dessa fantastiska fartyg som passerar här med jämna mellanrum. Ibland gäller det nog att vara ganska stadig på handen! Vi fick se drygt 50 fartyg med namn från A-Ö och av skiftande typer, allt från större segelfartyg, lyxkryssare, oljetankers, bulkfartyg till bogserare. Text med fakta om varje fartyg fanns med i bilderna, vilket underlättade att bli informerad om vart och ett av dem. Man kan inte låta bli att fascineras över dessa fartygs olika konstruktioner och utseenden samt över hur många fartyg som egentligen passerar ute i Öresund.

Vi tackar både Tomas och Fredrik som kom och besökte oss här nere i Malmö och förhöjde stämningen hos oss alla samt gjorde kvällens möte till en mycket gemytlig sammankomst!
Månadsmöte 14 mars - "Fartygsarkitektur från 1800-talets mitt, de glada experimentens tid, och fram till idag" -  föreläsning av Gunnar Carlberg

Som tidigare fängslades vi även denna gång av Gunnar Carlbergs intressanta föreläsning där vi till en början fick tillgodogjort oss kunskap om hur de första ångmaskinerna kom till samt hur de var konstruerade. Likaså vilka olika typer av fartyg som utrustades med dessa, för sin tid, fantastiska maskiner. Det var vanligt att ångfartygen till en början även var byggda så att de kunde segla, då det ibland kunde vara långt mellan kolställena. Därefter visade Gunnar bilder på en mängd olika fartygskonstruktioner som funnits sedan ca 200 år tillbaka. Några skönare till formen än andra, men ändå så spännande att försöka förstå hur konstruktörerna hade tänkt. Likaså fick vi se prov på fartyg som helt och hållet hade skapats efter fria fantasier.

Ett stort tack till Gunnar, som vi hoppas vill komma tillbaka och berätta mer från sin stora kunskapsbank! 

Årsmöte 7 februari - Film om "Panama Canal post Panamax"

Tjugoåtta medlemmar hade anmält sig till dagens årsmöte. Nils-Göran Jönsson valdes till mötesordförande. Avdelningens nya stadgar godkändes och har nu lagts ut på vår hemsida under Föreningen. Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse godkändes och styrelsen gavs ansvarsfrihet för år 2016. Då Johnny Nilsson avstod från omval till ordförande, gjordes fyllnadsval av Thomas Lund  på 1 år. Thomas var tidigare sekreterare och vice ordförande. Två nya ledamöter valdes på 2 år. Dock lyckades valberedningen inte finna ytterligare en ledamot samt suppleanter. För vidare information, se under Styrelsen

Styrelsen konstituerade sig efter mötet. Därefter avåts en "smarrig" smörgåsbakelse samt kaffe och kaka. Efter avnjuten förtäring, visades en intressant film om Panamakanalen som informerade om hur den nya, magnifika ombyggnaden har gått till. Nynvigningen skedde den 26 juni 2016.

Månadsmöte 10 januari - Extra medlemsmöte samt bildvisning av Bertil Palm


Extramöte hölls inför slutligt beslut om nya stadgar till föreningens årsmötet i februari månad. Kallelse inkl stadgeförslag hade i förväg skickats ut via e-post till medlemmarna. Beslutet om att godkänna stadgeförslaget var enhälligt. Därefter visade Bertil Palm diabilder av olika fartyg från sin stora bildsamling.