Rubrik

Klicka här för att redigera underrubrik

Klubb Maritims Mediatek

_____________________________________________

Bibliotekarie


Karl Osterman

Axel Danielssons väg 354

215 82  MALMÖ

Tfn: 040-27 11 05

Plusgiro: 93 23 64-3

karl.osterman@klubbmaritim.com

Mediateket består av 130 hyllmeter nautisk litteratur, indelad i följande ämnesområden:


 • Första och andra världskriget
 • Örlogshistoria i krig och fred
 • Kust- och insjöfart
 • Kanalhistoria
 • Rederihistoria
 • Segelsjöfart
 • Skeppslistor
 • Stora passagerarfartyg
 • Historiker över specifika fartyg
 • Tidskrifter
 • Utgåvor från Lloyd´s Register of Shipping
 • Varvshistoria
 • Varia
 • Videofilmer


Det är inte bara litteratur från Sverige utan från så gott som hela världen med tonvikt på Europa. Men du kan även hitta rederihistoriker från USA, data på färjor i Sydneys hamn etc.


När det gäller Europa så har mediateket mycket litteratur från England och Tyskland, där du faktiskt kan finns personbiografin över befälhavaren på tyska ubåten U37 samt båtens resor m.m.


Det som inte är till utlåning är Svensk Sjöfarts Tidning och utgåvor från Lloyd´s register.


Som låntagare betalar du frakten till och från mediateket. Lånetiden är fyra veckor, som kan förlängas efter kontakt med bibliotekarien.


Bibliotekslista sänds mot en avgift av 30 kronor, som sätts in på mediatekets postgiro, se ovan. Betalning kan även ske med frimärken.


Mediateket säljer även ut överskottslitteratur såsom "Båtologen" (1986 - 1987), skeppslistor, SST, Lloyd´s Register, Lloyd´s Shipping Index m.m.


Har du vägarna förbi Malmö, gör gärna ett besök, men ring först! Mediateket är öppet när bibliotekarien är hemma - vardag, som helgdag.


Forskningsuppdrag i lagom format utförs, liksom kopiering ur mediatekets böcker (dock inte hela böcker) till en kostnad av 2 kronor per sida.Välkommen som låntagare!


Du kan ladda ner hela Bibliotekslistan som en pdf-fil

(uppdaterad 2016-09-29)

Du kan även ladda ner ANTIKVARIAT som en pdf-fil

(uppdaterad 2016-08-28)


JUBILEUMSBOKEN

Denna bok visar en kavalkad över klubben och sjöfarten genom ett halvt sekel med historiska tillbakablickar.
Sammanställd med material hämtat ur medlemstidningen "Båtologen".

Vi har nu sänkt priset på jubileumsboken till 100 kr för medlemmar, som går att köpa på våra månadsmöten.
Pris för icke medlemmar är 200 kr inkl porto. Köper du boken på någon av våra utställningar blir priset 150 kr (dvs ingen portokostnad tillkommer då).
Är du ny medlem får du boken som välkomstgåva!

Kontakta vår bibliotekarie Karl Osterman
karl.osterman@klubbmaritim.com
tfn: 040-27 11 05, mobil: 0739-40 34 31

BORTSKÄNKES

Är du intresserad av gamla kompletta årgångar av "Båtologen" från 1997, 2001 - 2012, så kan du få dessa utan kostnad. Kontakta vår bibliotekarie Karl Osterman, se ovan!