Rubrik

Klicka här för att redigera underrubrik


Mötesverksamhet - vårterminen 2018


Medlemsmötena hålls i lokalen på Per Albin Hanssons väg 91 och börjar kl 18:30. Lokalen är öppen från kl 17:30. Vi serverar kaffe och kaka till ett pris av 20 kronor.

__________________________________________________________________________________________

16 Januari

13 Februari

13 Mars

10 April

15 Maj
Anders Rydberg visar bilder och berättar om "Containersjöfartens utveckling"

Årsmöte - Bertil Palm visar fartygsbilder

Lars Erik Johansson föreläser om "Den östskånska segelfartygsflottan"

Gunnar Carlberg föreläser om "Tema om sjötermer och andra nautiska benämningar"

Våravslutning med filmvisning av fyrskepp
___________________________________________________________________
Nyutkommen bok - "Malmö Sjöbefälsskola 1842-1982"

Vår medlem, Jan Horck,  har nyligen blivit klar med sin nya bok "Malmö Sjöbefälsskola 1842-1982". Jan tog själv examen som sjökapten här och arbetade bl a som lärare i navigationslära på skolan. Boken beskriver skolans verksamhet under 140 år. Den är på 500 sidor och det finns många intressanta bilder att beskåda. Boken kostar 225 kr.  Önskar du köpa ett ex av boken kan du ta kontakt med författaren antingen per e-mail:  jan.horck@telia.com eller tfn: 040-91 73 04, mobil: 070-588 75 76.
__________________________________________________________________
 • Nr 1 - 2018
  Nr 1 - 2018
 • Nr 6 - 2017
  Nr 6 - 2017
 • Nr 5 - 2017
  Nr 5 - 2017
 • Nr 4 - 2017
  Nr 4 - 2017
 • Nr 3 - 2017
  Nr 3 - 2017
 • Nr 2 - 2017
  Nr 2 - 2017

Båtologen nr 1 - 2018  har nu utkommit!


Ur innehållet:


Sveriges färjor och färjelinjer 2017 – av Olav Klemets m.fl.
Sju månader i ALBATROSS – av Bruno Lindqvist
Skeppen som seglade för Häverö – av J Roger Toll 
Elling Ellingsen – fleetlist, av Tomas Johannesson


Dessutom:
Flaskpost, Fiskehörnan, Skeppsregistret, Medlemsservice, Bokspalten, Fartygsaffärer, Nedskrotningar, Möteskalender, Ordförandespalten, Under tungad flagg m.m.


Båtologen nr 2 - 2018 utkommer den 6 april 2018.

 

 

Är du intresserad av att studera tidigare årgångar av Båtologen och då från år 2007, kan du göra detta på riksföreningens hemsida www.klubbmaritim.com
____________________________________________________________________
VIKTIGT  MEDDELANDE!

Du som är medlem i Klubb Maritim Malmö, vänligen meddela oss din e-postadress samt tfn/mobil nr på nedanstående formulär om du ännu inte har gjort detta! Vi saknar väldigt många e-postadresser och vore tacksamma om du vill hjälpa oss att datera upp avdelningens medlemslista!  Detta gäller även om du har ändrat dina adressuppgifter. På förhand tack för din medverkan!
Tack för att du kontaktade oss!
Ett fel har uppstått.
Klicka här för att försöka igen.