Rubrik

Klicka här för att redigera underrubrik


Mötesverksamhet - vårterminen 2018


Medlemsmötena hålls i lokalen på Per Albin Hanssons väg 91 och börjar kl 18:30. Lokalen är öppen från kl 17:00. Vi serverar kaffe och kaka till ett pris av 20 kronor.

__________________________________________________________________________________________

16 Januari

13 Februari

13 Mars

10 April

15 Maj
Anders Rydberg visar bilder och berättar om "Containersjöfartens utveckling"

Årsmöte - Bertil Palm visar fartygsbilder

Lars Erik Johansson föreläser om "Den östskånska segelfartygsflottan"

Gunnar Carlberg föreläser om "Tema om sjötermer och andra nautiska benämningar"

Ännu inte klart
___________________________________________________________________
EFTERLYSNING!

Klubb Maritim Malmö ker ytterligare en ledamot samt suppleant till styrelsen. Likaså en ledamot till valberedningen. Är du medlem hos oss och har intresse av att hjälpa till i rt arbete, hör av dig snarast till - malmo@klubbmaritim.com
_____________________________________________
Nyutkommen bok - "Malmö Sjöbefälsskola 1842-1982"

Vår medlem, Jan Horck,  har nyligen blivit klar med sin nya bok "Malmö Sjöbefälsskola 1842-1982". Jan tog själv examen som sjökapten här och arbetade bl a som lärare i navigationslära på skolan. Boken beskriver skolans verksamhet under 140 år. Den är på 500 sidor och det finns många intressanta bilder att beskåda. Boken kostar 225 kr.  Önskar du köpa ett ex av boken kan du ta kontakt med författaren antingen per e-mail:  jan.horck@telia.com eller tfn: 040-91 73 04, mobil: 070-588 75 76.
__________________________________________________________________
 • 2017 - 6
  2017 - 6
 • Nr 5 - 2017
  Nr 5 - 2017
 • Nr 4 - 2017
  Nr 4 - 2017
 • Nr 3 - 2017
  Nr 3 - 2017
 • Nr 2 - 2017
  Nr 2 - 2017
 • Nr 1 - 2017
  Nr 1 - 2017

Båtologen nr 6 - 2017  har nu utkommit!


Ur innehållet:


Femtio år på linjen Göteborg-Kiel – av Anders Bergenek
Nåtö lotshemman och Oséns på Ytternäs – av Kjell Jahrén
Hollandsresan augusti 2017 – av Lennart Rydberg
Vårt Lion Ferry – av Anders Bergenek
Elling Ellingsen – fleetlist, av Tomas Johannesson


Dessutom:
Flaskpost, Fiskehörnan, Skeppsregistret, Medlemsservice, Bokspalten, Fartygsaffärer, Nedskrotningar, Möteskalender, Ordförandespalten, Under tungad flagg m.m.


Båtologen nr 1 - 2018 utkommer den 1 februari 2018

  

Är du intresserad av att studera tidigare årgångar av Båtologen och då från år 2007, kan du göra detta på riksföreningens hemsida www.klubbmaritim.com
____________________________________________________________________
VIKTIGT  MEDDELANDE!

Du som är medlem i Klubb Maritim Malmö, vänligen meddela oss din e-postadress samt tfn/mobil nr på nedanstående formulär om du ännu inte har gjort detta! Vi saknar väldigt många e-postadresser och vore tacksamma om du vill hjälpa oss att datera upp avdelningens medlemslista!  Detta gäller även om du har ändrat dina adressuppgifter. På förhand tack för din medverkan!
Tack för att du kontaktade oss!
Ett fel har uppstått.
Klicka här för att försöka igen.