Rubrik

Klicka här för att redigera underrubrik


Mötesverksamhet - höstterminen 2017


Medlemsmötena hålls i lokalen på Per Albin Hanssons väg 91 och börjar kl 18:30. Lokalen är öppen från kl 17:00. Vi serverar kaffe och kaka till ett pris av 20 kronor.

__________________________________________________________________________________________

12 September

10 oktober

7 November

12 December
Alf Arvidsson visar bilder och berättar om färjorna mellan Limhamn - Dragör.

Lars Erik Johansson föreläser om Forsviks Bruk.

Gunilla Thydell berättar om Nyhamnen i Malmö.

Julavslutning med filmvisning.
___________________________________________________________________
EFTERLYSNING!

Klubb Maritim Malmö ker ytterligare en ledamot samt suppleant till styrelsen. Likaså en ledamot till valberedningen. Är du medlem hos oss och har intresse av att hjälpa till i rt arbete, hör av dig snarast till - malmo@klubbmaritim.com
_____________________________________________
Nyutkommen bok - "Malmö Sjöbefälsskola 1842-1982"

Vår medlem, Jan Horck,  har nyligen blivit klar med sin nya bok "Malmö Sjöbefälsskola 1842-1982". Jan tog själv examen som sjökapten här och arbetade bl a som lärare i navigationslära på skolan. Boken beskriver skolans verksamhet under 140 år. Den är på 500 sidor och det finns många intressanta bilder att beskåda. Boken kostar 225 kr.  Önskar du köpa ett ex av boken kan du ta kontakt med författaren antingen per e-mail:  jan.horck@telia.com eller tfn: 040-91 73 04, mobil: 070-588 75 76.
__________________________________________________________________

J
ubileumsboken "Klubb Maritim genom 50 år" säljs på våra möten eller kan avhämtas hos Karl Osterman, Axel Danielssons väg 354, Malmö. Se vidare under fliken Bibliotek
____________________________________________________________________
 • Nr 5 - 2017
  Nr 5 - 2017
 • Nr 4 - 2017
  Nr 4 - 2017
 • Nr 3 - 2017
  Nr 3 - 2017
 • Nr 2 - 2017
  Nr 2 - 2017
 • Nr 1 - 2017
  Nr 1 - 2017
 • Nr 6 - 2016
  Nr 6 - 2016

Båtologen nr 5 - 2017  har nu utkommit!


Ur innehållet:


Bilfærgepioner i Øresund, av Jørn-Bent Jensen
Elling Ellingsen – fleetlist, av Tomas Johannesson
Tall Ships Races 2017, av Anders Bergenek
Coopverdiekaptenen Johan Pousett, av J Roger Toll


Dessutom:
Flaskpost, Fiskehörnan, Skeppsregistret, Medlemsservice, Bokspalten,  Fartygsaffärer, Nedskrotningar, Möteskalender, Ordförandespalten m.m.


Båtologen nr 6, 2017 utkommer den 7 december 2017

 

Är du intresserad av att studera tidigare årgångar av Båtologen och då från år 2007, kan du göra detta på riksföreningens hemsida www.klubbmaritim.com
____________________________________________________________________
VIKTIGT  MEDDELANDE!

Du som är medlem i Klubb Maritim Malmö, vänligen meddela oss din e-postadress samt tfn/mobil nr på nedanstående formulär om du ännu inte har gjort detta! Vi saknar väldigt många e-postadresser och vore tacksamma om du vill hjälpa oss att datera upp avdelningens medlemslista!  Detta gäller även om du har ändrat dina adressuppgifter. På förhand tack för din medverkan!
Tack för att du kontaktade oss!
Ett fel har uppstått.
Klicka här för att försöka igen.